All posts in regelside

Flettereglen

En nødvendighed på en 9 huls bane  Der skal flettes mellem starter ved hul 1 og 10, når man kommer

Ordens-forskrifter

Ordensforskrifter pr. d. 1.5.2019 Alt spil på banen er underkastet DGU’s etikette, golf- og amatørregler godkendt af R&A Rules Limited

Lokalregler

I Albertslund Goldklub har vi vedtaget både lokalregler og lokale ordensforskrifter.   Det er en rigtig god ting at kende forskellen

Vinterregler

Vinteren er over os Opdateret 28.3.2021 Vinteren er over os så nedennævnte er gældende, såfremt intet andet er slået op