Baneudvalg

Målsætningen & Nøgleopgaver

 • Baneudvalgets målsætning og ansvar er, at medvirke til at skabe og vedligeholde golfbanens anlæg og flora i samarbejde med greenkeeperne til gavn for medlemmerne.
 • Baneudvalgets opgave er bl.a. at tilbyde en optimal golfbane med skyldig hensyntagen til årstider og vejrforhold og økonomiske og menneskelige ressourcer.
 • En af baneudvalgets væsentligste opgaver består i, at have det overordnede driftsansvar for banen og greenkeeperne. Det egentlige personaleansvar ligger i bestyrelsen.
 • Maskinplaner for alle maskiner og beplantningsplaner samt ændringer på banen udfærdiges af greenkeeperne i samarbejde med baneudvalget.
 • Baneudvalget skal behandle forslag om eventuelle baneændringer og vedligehold af golfanlæggets materiel og eventuelt træffe nødvendige beslutninger.
 • Baneudvalget sikre i samarbejde med Greenkeeperne at afmærkninger på banen er i overensstemmelse med retningslinjer for brug af banen i henhold til ordensforskrifter og lokalregler.
 • Greenkeeperne informerer om evt. lukning af sommerbanen ved frost eller andet via hjemmesiden ved arbejdstids begyndelse evt. i samarbejde med sekretariatet.
 • Baneudvalget består af 3 – 4 medlemmer og baneudvalgsformand, som er medlem af bestyrelsen. Baneudvalget godkendes af bestyrelsen hver år inden årets udgang. Hvis et udvalgsmedlem udtræder i perioden, kan Udvalgsformanden supplere med et nyt medlem eller vælge at køre perioden igennem med de resterende medlemmer.
 • Baneudvalget afholder møde efter behov dog minimum 2 gange om året.
 • Baneudvalget inviterer ad hoc greenkeeperne med på møderne efter behov.
 • Baneudvalget er således ansvarlig for, at golfklubbens anlæg udvikles i overensstemmelse med Generalforsamlingens og bestyrelsens retningslinjer og værdier.
 • Baneudvalget høres af bestyrelsen angående nye tiltag inden for Baneudvalgets kompetenceområde.
 • Baneudvalgets formand er forbindelsesleddet mellem bestyrelsen og Greenkeeperne, dog med informationspligt til baneudvalget.
 • Baneudvalget skal være i åben dialog med bestyrelse, andre udvalg og medlemmer i øvrigt.
 • Baneudvalget skal ligeledes være i åben dialog med kommunale embedsmænd om banens udvikling og vedligehold, og om områder som støder op til kommunale stier.
 • Baneudvalget kommunikerer til alle medlemmer via opslag på klubhusets tavle og klubbens hjemmeside.
Albertslundgolfklub putt i
albertslundgolfklub_hul4 bane

Ansvarsbeskrivelse

Baneudvalgets budgetmæssige og regnskabsmæssige rolle og ansvar.:

 • Baneudvalget er ansvarlig for overholdelse af udlagte budgetter. Det gælder for banens- og maskinparkens vedligehold og udvikling.
 • Økonomiske konsekvenser ved fremlæggelse af planer og fremgangsmåder, udarbejdes til brug for Baneudvalg og Bestyrelse.
 • Baneudvalget inddrages vedr. det følgende års første budgetudkast, når dette foreligger, med henblik på, at kvalitetssikre budgettet på udvalgets område, herunder rettidig, at kunne planlægge driften for det følgende år.
 • Sekretariatet / Bestyrelse leverer budgetudkast og regnskab i.h.t. Baneudvalgets opgaver. I udarbejdelse af første budgetudkast indgår Chefgreenkeeperen sammen med sekretariatet og den økonomiansvarlige. Medmindre der er afvigelser af betydning, leveres hvert kvartal en oversigt til
  Baneudvalget, hvor budget holdes op imod regnskab. Ved afvigelser af betydning, skal formand hurtigst muligt meddele bestyrelsen, begrundelsen for ændring/ændringer og afgive revideret plan.

medlemmer af baneudvalget

om Albertslund Golfklub

 • Golfklubben er medlemsejet og medlemsstyret

 • Banen er en 9 hullers bane. Det behøver altså ikke tage 4 timer at spille en runde 

 • Drivingrange, puttingreen og indspilsområde er klar til at blive brugt

 • Billig i forhold til andre klubber

 • Her er et aktivt klubliv. Herunder Dame-, Herre- og 60er klubber. Ungdom, klubturneringer og regionsgolf.

 • Det er nemt at komme til klubben – men svært at komme herfra

 • Samarbejde med andre klubber, hvilket giver billig greenfee

 • Banen er fantastisk velholdt. Vi er virkelig glade for vores greenkeepere

 • Har du lært at spille golf her – kan du spille allevegne 

 • Klubben blev optaget i DGU som medlem nr. 111, den 1.oktober 1994

medlems nyt

Flettereglen

En nødvendighed på en 9 huls bane  Der skal flettes mellem starter ved hul 1 og 10, når man kommer rundt efter for 9. Langt

Læs mere »

Konverteringstabeller

Find dit spillehandicap Her på siden finder du det spillehandicap, du skal bruge på banen: Vil du spille den “normale bane”, brug det første sæt

Læs mere »

sociale medier

Facebook

instagram

Youtube

medlemmer fortæller

medlemmer

billeder fra banen

sponsorer

del siden med andre

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Visits: 317

Scroll to top
Skip to content