Turneringsbetingelser

Albertslund_golfklub_stemning spil 5
Albertslund_golfklub_900_3_3

Generelle turneringsbetingelser

De generelle turneringsbetingelser er gældende for alle turneringer i Albertslund Golfklub. Dog med undtagelse af turneringer arrangeret af organisationer udenfor Albertslund Golfklub, hvor deres turneringsbetingelser er gældende (f.eks. Danmarksturneringen).

Særlige turneringsbetingelser offentliggjort for den enkelte turnering kan træde i stedet for de generelle.

Turneringerne afvikles efter golfreglerne, de faste lokalregler, ordensregler, samt evt. midlertidige lokalregler.

Tilmelding

 • Turneringsudvalget fastsætter maksimalt deltagerantal, handicapbegrænsninger og aldersbegrænsninger.
 • Normalt vil deltagerantallet være max 48 med en nedre aldersbegrænsning på 11 år. Hvis der er færre en 24 deltager kan turneringsudvalget aflyse turneringen.
 • Turneringer inddeles normalt i 2 eller 3 lige store grupper.
 • Turneringsudvalget fastsætter tilmeldingsfrister, offentliggøre tilmeldingslister og startlister.
 • Tilmelding sker via GolfBox. (Vejledning findes på hjemmesiden).
 • Medlemmer som ikke har adgang online via golfbox, kan kontakte sekretariatet, den turneringsansvarlige på den pågældende turnering eller et medlem af turneringsudvalget.
 • Er turneringen opdelt i grupper kan man kun tilmelde sig i én gruppe.
 • Medmindre andet er oplyst, så er tilmeldingen efter først til mølle og ved overtegning udgår sidst tilmeldte. Spiller på venteliste får besked ved evt. afbud.
 • Tilmeldte spillere som, grundet overtegning, ikke kommer med i turneringen kan efterfølgende afhente deres turneringsfee i sekretariatet.
 • Hvis turneringsledelsen finder det praktisk, kan eftertilmeldinger accepteres ved klubturneringer. Eftertilmeldinger kan ikke foretages til løbende turneringer.

Betaling

Det skal indskærpes at når man har tilmeldt sig til en turnering, skal man samtidig betale turneringsfee enten via:

1. Bank reg. 5490 Kontonr: 951976 eller
2. Mobilpay 84842

Husk at tilkendegive i betalingen, hvilken turnering det gælder.

Er betalingen ikke modtaget senest 2 dage efter sidste tilmeldingsfrist pålægges et gebyr på 40 kr. og det totale beløb skal betales via mobilepay inden turneringsstart.

Åbning for tilmelding til turneringer sker i start marts for 1. halvdel af sæsonen og midten af juni for 2. halvdel.

Startlister offentliggøres på GolfBox senest 5 dage før turneringen.

Når startlisten er offentliggjort tabes turneringsfeen ved afbud – uanset årsag.

deltagere, afbud og udeblivelse

 • Alle aktive medlemmer af Albertslund Golfklub kan deltage i turneringerne. Dog skal evt. aldersgrænser og handicapgrænser som er anført på tilmeldingen overholdes.
 • Medlemmer af andre klubber kan deltage mod betaling af turneringsfee og greenfee.
 • Ved overtegning/tilmelding går Albertslund Golfklubs medlemmer forud for medlemmer af andre klubber.
 • Spillere i karantæne, kontingentrestance, og spillere der skylder turneringsfee fra tidligere turneringer kan ikke deltage før forholdet er bragt ud af verden. Dette skal ske inden tilmeldingsfristens udløb.
 • Afbud skal foretages så hurtigt som muligt af hensyn til planlægningen og muligheden for at informerer spillere på venteliste.
 • Indtil sidste tilmeldingsdag i en turnering framelder man sig selv direkte i GolfBox eller til turneringledelsen som er angivet i turneringsbetingelserne for hver enkelt turnering.
 • Efter tilmeldingsfristens udløb, skal afbud ske til Svend Troelsen på telefon 4072 4474 eller svendtrols@gmail.com
 • Ved udeblivelse fra en klubturnering uden afbud kan spilleren pådrage sig en karantæne, normalt udelukkelse fra de næste 2 klubturneringer.

deltagelse og afvikling

Scorekort afhentes i klubhuset 20 min før starttid.

Er scorekortet ikke afhentet kan spilleren udelukkes fra turneringen og pladsen tildeles til en spiller på ventelisten.

Ved gunstart kaldes spillerne til samling/instruktion ca. 20 minutter før start.

Spillet startes ikke før starttidspunktet.

For sent ankomst til start teestedet. Spilleren skal ved løbende start være på startteestedet senest 5 minutter før start tid.(straf for at komme for sent, inden officielt starttid = 2 strafslag, efter = Diskvalifikation).

Teesteder : Såfremt intet andet er offentliggjort spiller damer fra rød tee og herrer fra gul tee. Dette gælder også juniorer. Turneringsudvalget kan dog dispensere fra denne regel. Dette kræver en ansøgning.

Caddies, som defineret i golfreglerne, er ikke tilladt, med undtagelse ved klubmesterskaber.

Vogne: Det er kun tilladt at anvende personbærende vogne, når der foreligger en tilladelse fra bestyrelsen eller turneringskomitéen.

Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Afgørelser og præmier

Ved lige scorer i turneringer er systemet sat op, til at afgøre placeringerne ud fra følgende koncept:

 1. Sidste 9 lige
 2. Sidste 6 lige
 3. Sidste 3 lige
 4. Sidste lige
 5. Simpel lodtrækning.

I klubmesterskab i slagspil spilles der omspil om 1. pladsen, alle andre placeringer deles ved lige score.

I klubmesterskaber i hulspil spilles der omspil om 1. pladsen.

Omspillet: Et hul ad gangen, på hul 1 og hul 9 indtil en vinder er fundet.

I løbende hulspils turneringer efter cup-systemet, spilles omspil, et hul ad gangen, startende fra hul 1. Spilles der med handicap, tildeles handicap for hvert hul som i selve turneringen.

Alle præmier skal afhentes senest 14 dage efter turneringens afslutning.

Visits: 202

Scroll to top
Skip to content