Corona lige nu

Regler mens Corona-virus plager landet
Endelig er der kommet en åbning i restriktionerne.
Vi forventer dog helt klart, at medlemmerne fører en god selvjustits i forhold til at følge de regler der stadig måtte gælde.

Udformningen af reglerne pr. 11.6. 2021, betyder at:

 • Klubhuset åbner for maksimalt 50 siddende personer.
  Dette har med klubhusets størrelse at gøre. Med de gælden afstandskrav er der ikke plads til flere.
  Vi forventer, at man fordeler sig i klubbens lokaler og at det sker med mindst 4 kvm pr. person.
 • Alle der tager ophold i klubhuset skal kunne forevise et coronapas:
  Et coronapas er dokumentation for én af følgende:
  – Færdigvaccineret
  – Tidligere smittet
  – Testet negativ inden for de seneste 96 timer
  Husk også ID: Offentlig udstedt identitetskort (så navnet på coronapasset kan kontrolleres)
  Kontrol: På ubemandede anlæg gælder det, at det er foreningens ansvar – typisk via den holdansvarlige – at sikre, at der kun tillades adgang for personer med gyldigt coronapas.
  Forvent, at der bliver lavet stikprøvekontrol i forhold til coronapas.
 • Bordene er sat med højst 4 pladser ved hvert bord. Dette bedes overholdt.
 • Der kun må være 3 personer i gangarealet (ved greenfee og øl-automat)
 • Terrassen vil være åben. Vi anbefaler dog, at der maximalt sidder 4 ved hvert bord
 • Der vil være begrænsning på højst 1 person ved besøg på kontoret.
 • Husk at bruge sprit og at holde afstand.

Vi opdaterer løbende de restriktioner vi er nødt til at have.

jhp 11062021

FLERE NYHEDER

Corona lige nu

Regler mens Corona-virus plager landetEndelig er der kommet en åbning i restriktionerne.Vi forventer dog helt klart, at medlemmerne fører en god selvjustits i forhold til

Læs mere »

Hits: 469

Scroll to top
Skip to content