Corona lige nu

Regler mens Corona-virus plager landet
Endelig er der kommet en åbning i restriktionerne.
Vi forventer dog helt klart, at medlemmerne fører en god selvjustits i forhold til at følge de regler der stadig måtte gælde.

Udformningen af reglerne pr. 6.5. 2021, betyder at:

 • Klubhuset åbner for 25 siddende personer i det lokale med det lave loft.. 
  Derudover kan huset rumme 10 personer i det “højloftede” lokale.
 • Alle der tager ophold i klubhuset skal kunne forevise et coronapas:
  Et coronapas er dokumentation for én af følgende:
  – Færdigvaccineret
  – Tidligere smittet
  – Testet negativ inden for de seneste 72 timer
  Husk også ID: Offentlig udstedt identitetskort (så navnet på coronapasset kan kontrolleres)
  Kontrol: På ubemandede anlæg gælder det, at det er foreningens ansvar – typisk via den holdansvarlige – at sikre, at der kun tillades adgang for personer med gyldigt coronapas.
 • Bordene er sat med højst 4 pladser ved hvert bord. Dette bedes overholdt.
 • Der kun må være 2 personer i gangarealet (ved greenfee og øl-automat)
 • Terrassen vil være åben. Vi anbefaler dog, at der maximalt sidder 4 ved hvert bord
 • Alle skal bære mundbind, når man færdes i klubhuset.
 • Der vil være begrænsning på højst 1 person ved besøg på kontoret.
 • Husk at bruge sprit og hold afstand.

Vi opdaterer løbende de restriktioner vi er nødt til at have.

jhp 07052021

FLERE NYHEDER

Corona lige nu

Regler mens Corona-virus plager landetEndelig er der kommet en åbning i restriktionerne.Vi forventer dog helt klart, at medlemmerne fører en god selvjustits i forhold til

Læs mere »

Hits: 285

Scroll to top
Skip to content